SELAMAT DATANG - SEMAK BIL TERKINI

BIL TUNTUTAN CUKAI HARTA
No. Akaun: Lihat Contoh
No. Bil:

Pelanggan yang dihormati,
Sekiranya anda menghadapi masalah tentang nombor akaun atau nombor bil cukai harta anda, sila hubungi kami di Jabatan Kewangan (Bahagian Cukai Harta) di talian 07-5555000 sambungan 5011 / 5012 / 5013 / 5014 / 5015 / 5049.